Bloggarkiv

Upprop: MSB, ta zombiehotet på allvar!

År 2012 listade MSB 27 särskilt allvarliga hot mot Sverige. På listan finns till exempel pandemi, kärnkraftsolycka, störningar i elförsörjningen och rymdskrot. Det har nu gått ett par år och jag vet inte när listan ska uppdateras nästa gång, men med den ökade kunskapen om zombier som finns i samhället borde väl även detta hot finnas med? Även om inte MSB i någon skrift eller offentlig publikation tagit upp zombiehotet.

Krisinformation.se som är en av MSBs utåtriktade hemsidor har emellertid en bloggpost om zombiehotet från den 8:e augusti 2013 där de menar att de är redo för zombieapokalypsen. Länsstyrelsen i Kronoberg har en bra sida som heter HesaFredrik.nu som också tar upp zombieattacker som en tänkbar hotbild.

Även bland medborgarna växer oron för zombier i samhället. Se till exempel den här tråden på Familjeliv, eller att fyra procent av 18-åringarna tror att världen kommer att gå under under deras livstid och zombier hamnade på plats nummer elva av tänkbara orsaker enligt en undersökning från 2013.

Därför uppmanar jag alla oroliga samhällsmedborgare att höja ett varningens finger genom att twittra, instagramma och facebooka med hashtaggen #zombiehotet och tagga MSB. Jag har skickat dem en bok. Kunskapen finns – bollen ligger hos MSB. Agera nu!

image(3)

Äntligen MSB! + lokala sidor för katastrofberedskap

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har äntligen tagit bladet från munnen i zombiefrågan. De verkar också, på riktigt, svara på frågor i kommentarsfältet om man är intresserad av hur MSB (eller berörda myndigheter) skulle reagera om/när zombierna kommer. Jag ställde de här frågorna och fick svar inom ett par dagar av rätt personer.

En sak jag funderat på är hur det skulle fungera att spärra av (och/eller evakueringar) städer. Som jag förstått det så finns inga undantagslagar som börjar gälla i krissituationer.

Nej några undantagslagar finns inte men naturligtvis kan man spärra av områden/städer/delar av städer tex om det tex föreligger Räddningstjänst och med stöd av Lagen om skydd mot olyckor (det finns nog andra lagar som kan stödja avspärrning också såsom polislagen och hälso- och sjukvårdslagen etc). Polisen ansvarar för att spärra av. Evakuering/utrymning kan också behöva ske med stöd av samma lag/lagar till exempel vid giftiga utsläpp etc. Kommunerna har ett stort ansvar för sina medborgare vid eventuella utrymningssituationer men stöttas av andra aktörer. Inom samverkansområdet skydd undsättning och vård pågår ett projekt för att ta fram en vägledning (metodstöd) för storskalig utrymning då det som finns skrivet sedan tidigare är förlegat.

I händelse av zombiekatastrof, kommer ni [MSB] att be allmänheten stanna inne och låsa dörrar och stänga fönster?

Vi har inget inflytande över hur allmänheten uppmanas agera i olika situationer. Kommunerna är de som främst har ansvar i sådana frågor. Vi förmedlar däremot bekräftad information från ansvariga aktörer.

Dessutom ska jag i september hålla föredrag på polisen om att överleva zombiekatastrofen (OBS true story).

Jag har för övrigt börjat hitta lokala sidor för katastrofberedskap som olika län satt ihop. Det är berörda parter som till exempel polismyndigheten, länsstyrelsen, SOS Alarm, räddningstjänsten och kommunpolitiker som satt samman en infosida. Kronobergs heter Hesa Fredrik alltså samma som det där tjutet kl 15 första måndagen i sista månaden varje kvartal (på riktigt heter Hesa Fredrik VMA – viktigt meddelande till allmänheten). Hesa Fredrik tar också upp zombieattacker.

Och i Ystad har man tagit fram ett litet häfte om krisberedskap och vad man ska tänka på WSHTF i Ystad. Det är bra med den typen av lokala sidor tror jag eftersom det idag saknas kunskap om var viktiga instanser ligger och var man egentligen ska vända sig.