Bloggarkiv

Isstormen – istället för zombies

Det blev stor uppmärksamhet när CDC i USA lanserade sitt ”Så här överlever du zombiekatastrofen” material. Nu har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ,gjort något liknande även om inte lika spektakulärt – Isstormen. Det är ett spel som är ganska lärorikt och meningen är att man ska tänka till lite på varje fråga. Det kan vara bra att tänka på nu när vintern är på väg.

Viktigt meddelande till allmänheten
Gäller boende i hela landet. En isstorm med kraftiga vindar, underkylt regn och snöfall kommer att drabba Sverige inom 48 timmar och beräknas orsaka ett omfattande och långvarigt elavbrott. Den kraftiga nedisningen kommer att ge allvarliga skador på bland annat elledningar, radiomaster och mobiltelefonmaster, vilket även ger störningar på elektroniska kommunikationer. Vägar och järnvägar kommer till stora delar att bli oframkomliga på grund av den kraftiga isbeläggningen, nedfallna träd och ledningar. Med anledning av isstormen uppmanas allmänheten att stanna inomhus.”