Bloggarkiv

Maj: Lär känna dina grannar

Ok, nu kommer mer tjat om att lära känna dina grannar som katastrofförberedelser. Men nu är det maj och människor vågar sig ut efter en trevande vår. Perfekt att börja heja på grannarna!

Vid kriser och katastrofer börjar människor interagera med varandra och det är inte blåljuspersonal som är först (eller sist) på plats när något händer – det är vi som bebor området. Det är tydligt att vi är gruppvarelser och vikten av andra blir särskilt tydlig i kriser. Det är något vi vet men hur du kan göra är kanske lite svårare.

Ett bra sätt är att använda de lokala facebookgrupperna som finns till att öka samverkan. Börja göra saker ihop helt enkelt. Ett bra sätt kan vara att skriva ut i den lokala gruppen och fråga om någon vill gå en studiecirkel med ”Boken om hemberedskap” och kontakta sitt lokala ABF om det. Då kan du träffa andra likasinnade och börja planera hur ni ska förbereda er för att zombierna kommer. Eller kanske starta en odlingsgrupp för gemensam odling i pallkragar eller ordna en loppis eller gemensam fest i samband med städdag eller något liknande. I Hyresgästföreningen eller bostadsrättsföreningar finns det ofta lokaler att tillgå. Prata om hur de kan användas vid krissituationer. Och när du blir bjuden på fest hos någon granne, ta med en vattendunk som present istället för blommor.

Det är skillnad på trygghet och säkerhet. Trygghet är en känsla, säkerhet är tillstånd som inte nödvändigtvis hänger ihop med trygghet. Ett bostadsområde kan vara säkert utan att upplevas tryggt av de boende. Ett sätt att skapa både trygghet och säkerhet är att le och heja på folk i bostadsområdet eller på din gata. Det gör att tjuvar inte känner sig välkomna – alltså ökar säkerheten – samtidigt som det ökar tryggheten genom människor blir mindre rädda.

En annan bra grej för vuxna kan ju vara att nattvandra. Då lär du känna närområdet och även kids som ibland kan kännas skrämmande eller provokativa. Har du träffat dem innan och pratat under odramatiska former kan du snacka med dem även i en kris. Men mest effektivt är ju förstås att bilda en ”Grannsamverkan mot zombier” grupp i ditt närområde.

 

 

Maj månad är dessutom Zombie Awareness Month

 

 

 

Att överleva katastrofer: Lär känna dina grannar

Jag återkommer ofta till Amanda Ripleys bok The Unthinkable – Who Survives When Disasters Strike – And Why? Egentligen är jag inte säker på hur den tagits emot i vetenskapliga sammanhang (och om någon har bättre koll får de gärna höra av sig) men jag tycker den är väldigt intressant eftersom den fyller ett stort kunskapshål i en fråga som ofta kommer upp. Vem klarar sig vid katastrofer och varför.

Ett av hennes tips om att öka sina överlevnadschanser är att man ska lära känna sina grannar bättre. Det är viktigt ur flera synvinklar. Dels för att det skapar en större trygghet, dels för att det gör livet bättre och enklare.

Lär känna hårdrockare i din trappuppgång så här.

Lär känna hårdrockare i din trappuppgång så här.

I de större städerna ökar bostadssegregationen.  Få unga människor har möjlighet att bo på samma ställe under en längre tid och det leder till att vi allt mindre lär känna våra grannar och människorna som finns i vår absoluta närhet. Vi blir mer isolerade och känner oss ensamma trots våra hundratals vänner på Facebook. Människor blir mer och mer som isolerade öar utan naturliga sätt att lära känna varandra på. Ett exempel är mannen som låg död i två år utan att någon saknade honom. Det är extremfall men ändå symptomatiskt för hur samhället blivit. På landet finns de gamla strukturerna kvar i större utsträckning. Det är mer nödvändigt att känna sina grannar eftersom det är tydligare att man har gemensamma behov.

Jag var i Argentina ett år efter den ekonomiska/sociala/politiska kollapsen i December 2001. Efter att landet blivit bankrutt gjorde folk upp med de styrande och avsatte fem presidenter på två veckor genom folkliga protester. Argentina var fortfarande präglat av den brutala militärdiktaturen 1976-83. Människor vågade inte lita på varandra och tilltron till gemensam organisering var innan upproret den 20 och 21 december i princip lika med noll. Jag intervjuade människor som deltagit i protesterna och nästan alla pratade om hur de efter de omtumlande upplevelserna kommit varandra närmare och i mycket större utsträckning kände tillit till varandra. De hade känt sig isolerade, men fick genom yttre händelser och kamp en större närhet och tillit till varandra. Det ledde till att de kunde ställa gemensamma krav på förändring, och att deras vardag blev drägligare. Att lära känna sina grannar var ett sätt att känna att man kunde göra saker.

En stadsodling i Havanna.

En stadsodling i Havanna.

Många gemensamma problem kan enkelt lösas om man är flera. Ett exempel är stadsodling som börjar bli allt vanligare. Tidigare var man i staden hänvisad till att stå i kö för kolonilott som man sedan skulle sköta själv och tävla med varandra om mest prunkande växtlighet om man ville odla. Nu finns det grupper som istället odlar tillsammans för att få bättre mat. Förutom att det ger bättre kvalitet på maten blir man mindre beroende för att all samhällsstruktur fungerar.

I katastrofer är det oftast inte människor i en uniform (polis, brandmän etc) som kommer att hjälpa eller rädda dig. Det är människor i din fysiska närhet som grannar eller arbetskamrater. Studier från t ex orkanen Katrina som ödelade New Orleans visar att människor om områden där grannsämjan var hög klarade sig bättre än andra områden.

Sätt igång och lär känna dina grannar! En dag kan ditt liv bero på det.